Rosario Soliz Yepez

Rosario opiekują się dzieci z Grupy Sówek

Ma 11 lat i jest w szkole podstawowej. Mieszka ze swoją siostrą, która ma 2 dzieci, pierwsze 1 rok i 8 miesięcy i drugie 2 miesiące. Mama dziewczynki zmarła a ojciec założył nową rodzinę i nie chce zająć się córką. Rosario utrzymuje siostra, mają trudne warunki bytowe. Rosario jest cicha, pilna, grzeczna. Często brakuje im podstawowych pomocy szkolnych czy środków żywnościowych. Rosario z siostra przyszła prosić o pomoc. Duchowa adopcja jest wielką pomocą dla Rosario i jej rodziny.

Bardzo dziękuję za życzliwą pomoc i modlitwę.