Programy przedszkolne

Kolorowy start.
Pakiet trzylatka MAC

wyd. MAC, Wiesława Żaba – Żabińska

Karty pracy to zbiór 24 jednostronicowych, kolorowych kart z ćwiczeniami. Przez wykonywanie ćwiczeń dostosowanych do wieku przedszkolaki uczą się samodzielności, rozwijają mowę, sprawność manualną, spostrzegawczość, koncentrację uwagi, percepcję wzrokową, słuchową oraz aktywność twórczą. Karty zawierają ćwiczenia dotyczące zmian zachodzących w przyrodzie, prozdrowotnego stylu życia, opieki nad zwierzętami, świąt rodzinnych oraz właściwych zachowań względem rówieśników i dorosłych.

KOLOROWY START

KOLOROWY START

Pakiet trzylatkalatka- wyd. MAC, Wiesława Żaba- Żabińska

Kolorowy start.
Pakiet czterolatka MAC

wyd. MAC, Wiesława Żaba – Żabińska

Drugi poziom cyklu, powiązany tematycznie z poziomem przeznaczonym dla trzylatków oraz pięcio- i sześciolatków. Bohaterami pakietu jest znana z cyklu dla trzylatków dziewczynka Lena, jej psotny jamniczek Laluś i rudowłosy kolega Mikołaj. Bohaterowie cyklu rosną wraz z dziećmi i na jego drugim poziomie mają cztery lata.

Kolorowy start.
Pakiet pięciolatka MAC

wyd. MAC, Wiesława Żaba – Żabińska

Koncepcja pakietu oparta jest na aktywności w ujęciu transgresyjnym, która w tym przypadku oznacza poszukiwanie niestandardowych rozwiązań, podejmowanie czynności niekonwencjonalnych i ustalanie wewnętrznych motywów działania. Bohaterami pakietu są dzieci z grupy przedszkolnej, które indywidualnie i wspólnie bawią się i pracują.

KOLOROWY START

KOLOROWY START

Pakiet trzylatkalatka- wyd. MAC, Wiesława Żaba- Żabińska

KOLOROWY START

KOLOROWY START

Pakiet trzylatkalatka- wyd. MAC, Wiesława Żaba- Żabińska

Kolorowy start z plusem.
Pakiet sześciolatka MAC

wyd. MAC, Wiesława Żaba – Żabińska

Kolorowy start z plusem to kontynuacja bestsellerowego pakietu, przeznaczona dla dzieci objętych rocznym przygotowaniem przedszkolnym.

Wszystkie poziomy cyklu łączą wspólne kręgi tematyczne, a formuła pakietu w każdej grupie wiekowej jest podobna.

Program nauczania religii dzieci w wieku przedszkolnym.

Numer programu AZ-0-01/10 (zgodny z założeniami zawartymi w dokumencie: Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce z 8 III 2010 r.).

  • Grupa I i II: Pan Bóg kocha dzieci;
  • Grupa III: Jesteśmy dziećmi Bożymi
  • Grupa „0”: Jesteśmy dziećmi Boga, wyd. WAM

KOLOROWY START

KOLOROWY START

Pakiet trzylatkalatka- wyd. MAC, Wiesława Żaba- Żabińska

Programy wspomagające

Dziecięca matematyka – Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska

Wychowanie fizyczne w przedszkolu – Kazimiera Wlaźnik