Rada rodziców

Rada Rodziców

Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2018/2019:

Przewodniczący –
Skarbnik –
Sekretarz –
Członek –
Członek –
Członek –
Członek –
Członek –