Rekrutacja

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola oraz Deklarację kontynuowania wychowania przedszkolnego przez dzieci uczęszczające aktualnie do przedszkola można pobrać w czasie trwania rekrutacji u dyrektora lub w biurze przedszkola.

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA

na rok szkolny 2021/2022

 

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

23.02 – 1.03.2021 r. złożenie deklaracji potwierdzającej kontynuowanie przez dziecko edukacji przedszkolnej
(dzieci już uczęszczające)

Deklaracje będzie można pobrać u dyrektora lub w biurze przedszkola
od 23 lutego br.

 

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola

 02.03 – 18.03.2021 r. złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych
(dzieci nowe)

Wnioski będzie można pobrać u dyrektora lub w biurze przedszkola od 2 marca br.

 

26.03.2021 r. opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych do naszego przedszkola

 

26.03 – 01.04.2021 r. złożenie pisemnego potwierdzenia woli zapisu dziecka do przedszkola i kopii świadectwa chrztu św.

 

15.04.2021 r. opublikowanie list dzieci przyjętych
i
nieprzyjętych do naszego przedszkola

 

Procedura odwoławcza

Od 15.04.2021 r. przyjmowanie przez dyrektora odwołań rodziców dzieci nieprzyjętych

Postępowanie rekrutacyjne w naszym przedszkolu będzie prowadzone bez wykorzystania systemu informatycznego

Zobacz pliki do pobrania

Część plików można pobrać bezpośrednio ze strony przedszkola: Dokumenty

Przedszkole

Przedszkole