Rekrutacja

Tutaj można pobrać wniosek-POTWIERDZENIE WOLI ZAPISU DZIECKA DO PRZEDSZKOLA NR 210 

POTWIERDZENIE WOLI ZAPISU DZICKA DO PRZEDSZKLA NA ROK SZKOLNY 2023/2024

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola oraz Deklarację kontynuowania wychowania przedszkolnego przez dzieci uczęszczające aktualnie do przedszkola można pobrać w czasie trwania rekrutacji u dyrektora lub w biurze przedszkola.

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA na rok szkolny 2023/2024

Przedszkole

Przedszkole