Rekrutacja

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola oraz Deklarację kontynuowania wychowania przedszkolnego przez dzieci uczęszczające aktualnie do przedszkola można pobrać w czasie trwania rekrutacji u dyrektora lub w biurze przedszkola.

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA

na rok szkolny 2022/2023

 

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

17.01 – 31.01.2022 r. złożenie deklaracji potwierdzającej kontynuowanie przez dziecko edukacji przedszkolnej
(dzieci już uczęszczające)

Deklaracje będzie można pobrać u dyrektora lub w biurze przedszkola od 17 stycznia br.

 

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola

 15.02 – 11.03.2022 r. złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych (dzieci nowe)

Wnioski będzie można pobrać u dyrektora lub w biurze przedszkola od 15 lutego br.

 

01.04.2022 r. opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do naszego przedszkola

 

01.04 – 08.04.2022 r. złożenie pisemnego potwierdzenia woli zapisu dziecka do przedszkola i kopii świadectwa chrztu św.

 

20.04.2022 r. opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do naszego przedszkola

 

Procedura odwoławcza

Od 21.04. – 28.04.2022 r. przyjmowanie przez Komisję Rekrutacyjną odwołań rodziców dzieci nieprzyjętych

 

Postępowanie rekrutacyjne w naszym przedszkolu będzie prowadzone bez wykorzystania systemu informatycznego.

Zobacz pliki do pobrania

Część plików można pobrać bezpośrednio ze strony przedszkola: Dokumenty

Przedszkole

Przedszkole