Rada rodziców

Rada Rodziców

Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2021/2022:

Przewodniczący – Beata R.
Skarbnik – Jakub K.
Sekretarz – Karolina S.
Członek – Patrycja T.S.
Członek – Katarzyna W.
Członek – Katarzyna L.
Członek – Maria Sz.
Członek – Anna Sz.
Członek – Bożena G.