Rada rodziców

Rada Rodziców

Rada Rodziców

PREZYDIUM RADY RODZICÓW NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Przewodnicząca: Katarzyna Lickiewicz
Sekretarz: Bożena Gruszczyńska
Skarbnik: Bartosz Jankowski

Członkowie Rady Rodziców:
Katarzyna Figuła
Anna Szczerbaty
Karolina Sikorska
Patrycja Topczewska-Smulko
Beata Rytel