Misja przedszkola

Misja przedszkola

Przedszkole nr 210 jest przedszkolem katolickim prowadzonym przez Zgromadzenie Sług Jezusa.

Jest placówką oświatową, posiadającą status przedszkola publicznego dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

Misja

Misja

Wspieramy

Wspieramy

Wspieramy rodziny w katolickim wychowaniu dzieci.

Pomagamy naszym wychowankom w radosnym poznawaniu Boga i odkrywaniu darów Jego miłości. Pragniemy, aby nasze dzieci były otwarte na drugiego człowieka, wrażliwe na dobro i piękno otaczającego świata.

Współdziałamy z rodzicami dążąc do jedności oddziaływań wychowawczych domu i przedszkola.

Co miesięczne Msze Święte całej wspólnoty, konferencje dla rodziców są dla nas oparciem i wzmocnieniem sił duchowych. Organizujemy także różnego rodzaju spotkania z rodzicami i dla rodziców i dzieci: dni otwarte, zajęcia otwarte, a także coroczne wyjazdy na tzw. Majówkę rodzin w Otwocku. Spotkania te budzą atmosferę życzliwości, zaufania i radości. Zależy nam na intelektualnym, emocjonalnym, społecznym i duchowym rozwoju dziecka zgodnym z zasadami Ewangelii.

Chętni absolwenci naszego przedszkola mają możliwość przejścia do Szkoły Podstawowej im. Św. Franciszka, która znajduje się na tej samej posesji co przedszkole i jest również prowadzone przez Zgromadzenie Sług Jezusa.

Nasze przedszkole swymi korzeniami sięga końca II wojny światowej. W lutym 1946 r. Zgromadzenie Sług Jezusa zaczęło prowadzić Przedszkole „Caritas w Warszawie, przy ul. Teresińskiej 9. Zgodnie z zapisem w statucie właścicielem Przedszkola było Stowarzyszenie „Opieka nad Dziewczętami” p.w. Św. Józefa. Przedszkole otrzymało wówczas nazwę „Caritas”.

W naszym przedszkolu dokładamy starań, aby nie tylko należycie przygotować dzieci do podjęcia nauki w szkole podstawowej, ale przede wszystkim zapewnić im wychowanie w duchu Ewangelii. Staramy się wykorzystywać każdą okazję, aby oddziaływać na rodziców i wspierać ich w katolickim wychowaniu dzieci.

Nasza misja

Nasza misja