O nas

Przedszkole Nr 210

Placówka nosi nazwę 

Przedszkole mieści się w budynku wolnostojącym na terenie Gminy Mokotów w Warszawie przy ul. Teresińskiej 9.

Organem założycielskim i prowadzącym jest Zgromadzenie Sług Jezusa.

Przedszkole nr 210 jest przedszkolem publicznym i prowadzi działalność opiekuńczo – wychowawczo – dydaktyczną dla dzieci od 3 do 5 lat. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Dowiedz się więcej

Przedszkole Nr 210

Przedszkole Nr 210

Staramy się aby atmosfera wewnątrz przedszkola jak i na zewnątrz była zawsze ciepła i przyjazna naszym maluszkom.

Wspieramy

Wspieramy

Współdziałamy z rodzicami dążąc do jedności oddziaływań wychowawczych domu i przedszkola.

Misja

Przedszkole nr 210 jest przedszkolem katolickim prowadzonym przez Zgromadzenie Sług Jezusa. Jest placówką oświatową, posiadającą status przedszkola publicznego dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat.

Wspieramy rodziny w katolickim wychowaniu dzieci. Pomagamy naszym wychowankom w radosnym poznawaniu Boga i odkrywaniu darów Jego miłości. Pragniemy, aby nasze dzieci były otwarte na drugiego człowieka, wrażliwe na dobro i piękno otaczającego świata.

Więcej o misji