Pedagog specjalny

Do zadań pedagoga specjalnego należy w szczególności:

  • Współpraca z nauczycielami, wychowawcami grup i rodzicami w zakresie prowadzenia badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci;
  • Rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych dzieci;
  • Pomoc w określaniu mocnych stron dziecka, jego predyspozycji i zainteresowań, rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń i trudności w funkcjonowaniu dzieci w przedszkolu;
  • Współpraca z zespołem specjalistów w zakresie opracowania i realizacji indywidualnego programu edukacyjno- terapeutycznego dla dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego;
  • Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom, rodzicom dzieci i nauczycielom;

Pedagog specjalny

specjalny210@gmail.com

Warto poczytać:

2 kwietnia to Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) autyzm występuje u 1 na 100 dzieci, co oznacza, że w naszym kraju żyje nas, osób z autyzmem, 400 tysięcy. To jak jedno spore miasto. Ale tu liczby się nie kończą, bo z autyzmem żyjemy nie tylko my, ale także nasi rodzice, rodzeństwo, opiekunowie, co sprawia, że jest nas nawet 3 mln.

2 kwietnia KOLOR NIEBIESKI da osobom z autyzmem i ich rodzinom nadzieję na lepsze życie.

Mutyzm wybiórczy – http://www.mutyzm.org.pl/czym-jest-mutyzm/
Dziecko nadpobudliwe – https://www.babyboom.pl/uczen/rozwoj/nadpobudliwe-dziecko-co-robic-i-jak-mu-pomoc

Gdy dziecko nie chce chodzić do przedszkola- Dziecko nie chce chodzić do przedszkola: jak je zachęcić? (porady psychologa) (mamotoja.pl)

Dziecko a urządzenia cyfrowe- Nadmierne korzystanie dzieci z urządzeń cyfrowych wpływa na wszystko – rozwój fizyczny, mowę, emocje… (dziecisawazne.pl)