Pedagog specjalny

Do zadań pedagoga specjalnego należy w szczególności:

  • Współpraca z nauczycielami, wychowawcami grup i rodzicami w zakresie prowadzenia badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci;
  • Rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych dzieci;
  • Pomoc w określaniu mocnych stron dziecka, jego predyspozycji i zainteresowań, rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń i trudności w funkcjonowaniu dzieci w przedszkolu;
  • Współpraca z zespołem specjalistów w zakresie opracowania i realizacji indywidualnego programu edukacyjno- terapeutycznego dla dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego;
  • Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom, rodzicom dzieci i nauczycielom;

Pedagog specjalny
mgr Ewelina Kozieł
specjalny210@gmail.com

Godziny pracy:

Wtorek: 8.45 – 11.45 lub 12.30 – 15.30
Środa: 8.45- 11.45 lub 12.30- 15.30
Czwartek: 9.30- 11.45 lub 12.30- 14.45

Warto poczytać:

Mutyzm wybiórczy – http://www.mutyzm.org.pl/czym-jest-mutyzm/
Dziecko nadpobudliwe – https://www.babyboom.pl/uczen/rozwoj/nadpobudliwe-dziecko-co-robic-i-jak-mu-pomoc

Gdy dziecko nie chce chodzić do przedszkola- Dziecko nie chce chodzić do przedszkola: jak je zachęcić? (porady psychologa) (mamotoja.pl)

Dziecko a urządzenia cyfrowe- Nadmierne korzystanie dzieci z urządzeń cyfrowych wpływa na wszystko – rozwój fizyczny, mowę, emocje… (dziecisawazne.pl)