Róża różańcowa

Róża różańcowa

Róża różańcowa

Przedszkolna Róża Różańcowa jest grupą modlitewną rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola nr 210.

Zasady Wymiany Tajemnic Różańcowych

Wymieniamy tajemnice CO MIESIĄC po KAŻDEJ PRZEDSZKOLNEJ MSZY ŚWIĘTEJ.

Osoby nieobecne na wymianie zostawiają swoje tajemnice w kopercie na tablicy ogłoszeń w PIĄTEK (przed wyznaczoną datą Mszy dla przedszkolaków) lub w inny dzień tygodnia poprzedzającego Mszę. W PONIEDZIAŁEK pobierają z niej tajemnice nowe. Do NIEDZIELI włącznie odmawiamy tajemnicę „starą”. Jeśli ktoś w danym miesiącu nie wymieni swojej tajemnicy, odmawia starą przez kolejny miesiąc, aż do następnej wymiany.

Każdy z 20 członków Róży modli się indywidualnie, codziennie przez cały rok (od września do września), jedną, przydzieloną na dany miesiąc, tajemnicą różańca w intencjach: dzieci, rodziców, pracowników przedszkola. W ten sposób codziennie odmawiamy cały różaniec w intencji przedszkola. Co miesiąc następuje wymiana tajemnic.

Róża różańcowa

Róża różańcowa

Nasza przedszkolna Róża zawiązuje się na czas od września do września, a więc do chwili powstania nowej Róży. W tym roku przedszkolnym utworzyły się dwie Róże Różańcewe.

Za nasze Przedszkole w roku szkolnym 2022/2023 modlą się dwie Róże Różańcowe.

Rodzice dzieci z grup: BIEDRONKI i WIEWIÓRKI

Rodzice dzieci z gryp:
ZAJĄCE i SOWY