Historia

Historia przedszkola

Nasze przedszkole swymi korzeniami sięga końca II wojny światowej.

W lutym 1946 r. Zgromadzenie Sług Jezusa zaczęło prowadzić Przedszkole „Caritas w Warszawie, przy ul. Teresińskiej 9. Zgodnie z zapisem w statucie właścicielem Przedszkola było Stowarzyszenie „Opieka nad Dziewczętami” p.w. Św. Józefa. Przedszkole otrzymało wówczas nazwę „Caritas”.

1991

1991

Budynek przeznaczony na nowe przedszkole

1992

1992

Budynek w trakcie adaptacji

Postawa pracujących w nim Sióstr i preferowany przez nie katolicki system wartości nie odpowiadał ówczesnej władzy. Wkrótce rozpoczęły się represje. W okresie od 01.03.1950 r. do 11.05.1962 r. lokal w dwupiętrowym domu przy ul. Teresińskiej 9 uzyskało nieodpłatnie na cele przedszkola, państwowe Zrzeszenie Katolików „Caritas” oddział wojewódzki w Warszawie. Następnie Inspektorat Oświaty po przejęciu przedszkola w dniu 11.05.1962 r. powiększał dwukrotnie powierzchnię użytkową tegoż przedszkola, zajmując pomieszczenia sióstr. Personel zakonny otrzymał wymówienie z pracy i aż do 1984 roku w przedszkolu pracowały tylko osoby świeckie.

Zmiany polityczne, jakie miały miejsce w naszym kraju, pozwoliły od 1 września 1990 r. na ponowne przejęcie działalności przedszkola przez Zgromadzenie Sług Jezusa. Natomiast 10 czerwca 1992 roku Kurator Oświaty i Wychowania uznał Przedszkole Nr 210 z siedzibą w Warszawie przy ul. Teresińskiej 9, za placówkę publiczną prowadzoną przez Zgromadzenie Sług Jezusa.

Przedszkole mieściło się wówczas na parterze w budynku Zgromadzenia. W przedszkolu były dwa oddziały: 3,4 – latki i 5,6 – latki. Zapewniało opiekę ok. 45 dzieciom. Ze względu na dużą liczbę kandydatów, złe warunki lokalowe (bardzo liczne grupy) Zgromadzenie zdecydowało się na adaptację budynku gospodarczego na przedszkole. Prace remontowe rozpoczęto 1 września 1991 roku, a ukończono w sierpniu 1993r.

1993

1993

Zakończenie przebudowy – listopad 1993 r.

Stary plac zabaw

Stary plac zabaw

Modernizacji uległ także plac zabaw dla dzieci.

Budynek został przystosowany do przyjęcia większej ilości dzieci. W 1993 r. przedszkole otrzymało nowy budynek, w którym obecnie przebywa około osiemdziesięciorga dzieci w trzech grupach wiekowych.

Obecnie do przedszkola uczęszcza ok 100 dzieci w czterech grupach wiekowych: 3, 4, 5  i  6 lat.