Programy przedszkolne

"Wokół przedszkola" - program wychowania przedszkolnego

Program Wokół przedszkola:

  • Wykazuje całkowitą zgodność proponowanych treści z zawartym w podstawie programowej wykazem kompetencji.
  • Uwzględnia 5 warstw rozwoju człowieka: biologiczną, psychologiczną, socjologiczną, kulturologiczną i duchową.
  • Zawiera nowe arkusze obserwacji pedagogicznej dziecka w przedszkolu.
  • Przedstawia przykładowe scenariusze zajęć dla dzieci wykorzystujące w sposób integralny treści programowe.

Autorkami programu są: Małgorzata Kwaśniewska, Joanna Lendzion, Wiesława Żaba-Żabińska.

BIEDRONKI

„Kolorowy start. Trzylatek”

BIEDRONKI
„Kolorowy start. Trzylatek”

„Kolorowy start. Trzylatek” to pierwsza część cyklu zbieżna tematycznie z poziomem trzylatków i starszych przedszkolaków.

Dzieciom rozpoczynającym swoją edukacyjną przygodę w nabywaniu nowych doświadczeń i rozwijaniu umiejętności towarzyszą główni bohaterowie cyklu – trzyletnia Lena i jej psotny jamniczek Laluś. Bohaterowie cyklu rosną wraz z przedszkolakami.

Materiały składowe pakietu to karty pracy, książka i wyprawka plastyczna w teczce. Autorką pakietu jest Wiesława Żaba- Żabińska

WIEWIÓRKI

Nowe przygody Olka i Ady

WIEWIÓRKI
„Nowe przygody Olka i Ady”

Nowe przygody Olka i Ady to najnowszy cykl dla przedszkolaków opracowany w oparciu o program wychowania przedszkolnego Wokół przedszkola. Wszystkie poziomy cyklu łączą wspólne kręgi tematyczne i wspólni bohaterowie. Pakiety bazują na opowiadaniach o tytułowych bohaterach cyklu – rodzeństwie – Olku i Adzie. Autorkami pakietu są: Agata Bober, Marzena Kwiecień, Wiesława Żaba-Żabińska.

Zawartość pakietu:
– Książka
– Karty pracy cz. 1
– Karty pracy cz. 2
– Wyprawka plastyczna

ZAJĄCE
„Olek i Ada”

Olek i Ada to cykl dla przedszkolaków opracowany w oparciu o program edukacji przedszkolnej Wokół przedszkola.
Wszystkie poziomy cyklu łączą wspólne kręgi tematyczne i wspólni bohaterowie. Pakiety bazują na opowiadaniach o tytułowych bohaterach cyklu – rodzeństwie – Olku i Adzie. Autorkami projektu są: Iwona Fabiszewska; Klaudia Wilk; Wiesława Żaba-Żabińska; Marzena Kwiecień.

Zawartość pakietu:

– Książka
– Karty pracy cz 1-5
– Wyprawka plastyczna

ZAJĄCE

Olek i Ada

SOWY

„Strefa przedszkolaka”

SOWY
„Strefa przedszkolaka”

Strefa przedszkolaka to cykl przeznaczony do pracy z grupą dzieci 5- i 6-letnich, a także z grupami łączonymi.

Dla każdej z grup wiekowych zostały przygotowane karty pracy dostosowane poziomem trudności do wieku dzieci. Specjalne miejsce zajęła w nich część rozwijająca umiejętności polonistyczne i matematyczne. Nieodłączny element stanowią również publikacje uzupełniające: dla 6-latka:  Litery i liczby. Dodatkowo w cyklu zadbaliśmy o rozwijanie umiejętności kodowania, przygotowując publikację Kodowanie w przedszkolu. Zdobycie ich już na poziomie przedszkolnym może zaowocować kompetencjami cyfrowymi niezbędnymi do nauki programowania.

Cykl wzbogacony został o płyty muzyczne, które korespondują z tematami zawartymi w przewodniku metodycznym. Niewątpliwym ułatwieniem dla nauczyciela jest zamieszczenie w scenariuszach muzycznych kodów QR odsyłających do nagranych piosenek.

Autorkami pakietu są: Anna Banaś, Jolanta Bieniek, Klaudia Cebula, Marzena Kwiecień, Monika Plewa, Wiesława Żaba- Żabińska.

Program nauczania religii dzieci w wieku przedszkolnym.

Numer programu AZ-0-01/10 (zgodny z założeniami zawartymi w dokumencie: Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce z 8 III 2010 r.).

  • Grupa I i II: Pan Bóg kocha dzieci;
  • Grupa III: Jesteśmy dziećmi Bożymi
  • Grupa „0”: Jesteśmy dziećmi Boga, wyd. WAM

PAN BÓG KOCHA DZIECI

JESTEŚMY DZIEĆMI BOGA

Programy wspomagające

Dziecięca matematyka
Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska

Program autorski z języka angielskiego
Małgorzaty Kobierskiej

Wychowanie fizyczne w przedszkolu
Kazimiera Wlaźnik

„Edmundowe przedszkole”
Podręcznik metodyczny do edukacji dzieci 3,4,5,6 letnich w przedszolach katolickich, red. s. Aneta Światłoń, wyd. Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy w Krakowie