Programy przedszkolne

"Wokół przedszkola" - program wychowania przedszkolnego
Olek i Ada wśród przyjaciół

wyd. MAC, Małgorzata Kwaśniewska, Joanna Lendzion, Wiesława Żaba – Żabińska

Publikacja zawiera ilustracje do opowiadań o przygodach Olka i Ady napisanych przez znanych autorów książek dla dzieci – M. Strękowską- Zarembę, A. Widzowską, E. Stadmuller i S. Karaszewskiego.
Na każdy blok tematyczny (tydzień) przewidziano jedno opowiadanie (zamieszczone w przewodniku metodycznym). Treść opowiadania jest zawsze zgodna z tematyką tygodnia. Opowiadania dotyczą m.in. pór roku, świąt, praw i obowiązków dzieci, tolerancji, szacunku dla starszych.
Karty pracy przeznaczone są do pracy indywidualnej.
Ćwiczenia w nich zawarte:

  • wspomagają wszechstronny rozwój dzieci, rozwijając ich umiejętności, kształtując pojęcia i uwrażliwiając zmysły,
  • rozwijają samodzielność, pobudzają u dzieci naturalną ciekawość świata oraz przyczyniają się do zdobywania nowych doświadczeń,
  • wyzwalają postawę twórczą,
  • stwarzają warunki do oceniania zachowań własnych i cudzych oraz nazywania emocji,
  • wprowadzają dzieci w świat wartości,
  • rozwijają myślenie poprzez ćwiczenia umożliwiające analizowanie, syntetyzowanie, porównywanie i klasyfikowanie.

OLEK I ADA

OLEK I ADA

Pakiet trzylatkalatka- wyd. MAC, Wiesława Żaba- Żabińska

"Wokół przedszkola" - program wychowania przedszkolnego
Olek i Ada

wyd. MAC, Małgorzata Kwaśniewska, Joanna Lendzion, Wiesława Żaba – Żabińska

Drugi poziom cyklu, opowiadania i karty pracy dostosowane dla czterolatków.

"Wokół przedszkola" - program wychowania przedszkolnego
Olek i Ada

wyd. MAC, Małgorzata Kwaśniewska, Joanna Lendzion, Wiesława Żaba – Żabińska

Trzeci poziom cyklu, opowiadania i karty pracy dostosowane dla pięciolatków.

OLEK I ADA

OLEK I ADA

Pakiet pięciolatka – wyd. MAC, Wiesława Żaba- Żabińska

KOLOROWY START Z PLUSEM

KOLOROWY START

Pakiet sześciolatka – wyd. MAC, Wiesława Żaba- Żabińska

Kolorowy start z plusem.
Pakiet sześciolatka MAC

wyd. MAC, Wiesława Żaba – Żabińska

Kolorowy start z plusem to kontynuacja bestsellerowego pakietu, przeznaczona dla dzieci objętych rocznym przygotowaniem przedszkolnym.

Wszystkie poziomy cyklu łączą wspólne kręgi tematyczne, a formuła pakietu w każdej grupie wiekowej jest podobna.

Program nauczania religii dzieci w wieku przedszkolnym.

Numer programu AZ-0-01/10 (zgodny z założeniami zawartymi w dokumencie: Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce z 8 III 2010 r.).

  • Grupa I i II: Pan Bóg kocha dzieci;
  • Grupa III: Jesteśmy dziećmi Bożymi
  • Grupa „0”: Jesteśmy dziećmi Boga, wyd. WAM

PAN BÓG KOCHA DZIECI

KOLOROWY START

Pakiet trzylatkalatka- wyd. MAC, Wiesława Żaba- Żabińska

Programy wspomagające

Dziecięca matematyka – Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska

Program autorski z języka angielskiego – Małgorzaty Kobierskiej

Program autorski o emocjach – Joanny Banach – Witkowskiej i Emilii Zagórskiej

Wychowanie fizyczne w przedszkolu – Kazimiera Wlaźnik

„Edmundowe przedszkole” – Podręcznik metodyczny do edukacji dzieci 3,4,5,6 letnich w przedszolach katolickich, red. s. Aneta Światłoń, wyd. Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy w Krakowie