Dni adaptacyjne

Serdecznie zapraszamy nowoprzyjęte dzieci na dni adaptacyjne w dniach 29-31.08.22 w godz. 16.00 -17.00.