Niedziela Misyjna

22 października 2023 r., pod hasłem „Misje sercem Kościoła”, obchodziliśmy  Światowy Dzień Misyjny, nazywany również Niedzielą Misyjną. Jest to święto patronalne Papieskich Dzieł Misyjnych.

   Podczas Mszy Świętej odprawianej przez ks. Rafała w kaplicy Szkoły Św. Franciszka cała nasza wspólnota powierzała Panu Bogu misjonarzy i mieszkańców terytoriów misyjnych. Prosiliśmy Pana Boga, aby każdy człowiek zagubiony, poszukujący, ubogi i potrzebujący mógł doświadczyć Bożej miłości. Szczególnie modliliśmy się za dzieci z przedszkola w Guabira, które objęte są przez nasze rodziny przedszkolne adopcją serca.

W Polsce Światowy Dzień Misyjny, zwany również Niedzielą Misyjną, przedłuża się na cały tydzień.
 tym roku będzie obchodzony po raz 97. W naszym przedszkolu przez cały tydzień misyjny (22-29.10)  będzie się odbywał kiermasz misyjny.  Zapraszamy do nabywania pamiątek misyjnych i składania ofiar na cele misyjne.

Dzieła Misyjne powstały na początku XIX wieku. W latach dwudziestych XX w. zostały uznane za „papieskie” i zajmują dziś centralne miejsce we współpracy misyjnej. Ich celem jest budzenie świadomości misyjnej. Światowy Dzień Misyjny został ustanowiony 14 kwietnia 1926 r. przez papieża Piusa XI i każdego roku we wszystkich diecezjach i parafiach na świecie jest obchodzony w przedostatnią niedzielę października.