Życzenia

Alleluja dziś śpiewajmy,

Bogu cześć i chwałę dajmy,

Bo Zmartwychwstał nasz Zbawiciel,

Tego świata Odkupiciel

Drodzy Rodzice, Kochane Dzieci

Niech zbliżające się Święta Wielkanocne

będą pełne nadziei i wiary, a Zmartwychwstały Chrystus przyniesie Wam radość, miłość, pokój  i  szczęście.

Pogodnych, pełnych radosnej nadziei i rodzinnego ciepła

Świąt Zmartwychwstania Pańskiego

Życzy

Dyrektor i Personel Przedszkola