Potwierdzenie woli

Rodziców dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola Nr 210 na rok szkolny 2022/2023 proszę o złożenie pisemne w dniach 01.04–08.04.2022 potwierdzenia woli zapisu dziecka do przedszkola oraz świadectwa chrztu dziecka.
Wzór potwierdzenia woli zapisu dziecka do przedszkola można pobrać ze strony www.przedszkole210.pl