Piękna Nasza … we wrześniu

W bieżącym roku szkolnym nasze przedszkole bierze udział w międzynarodowym projekcie edukacyjnym „Piękna nasza Polska cała”. W ramach projektu we wrześniu mieliśmy do wykonania dwa zadania o tematyce patriotycznej. W związku z  tym w każdej z sal powstał kącik patriotyczny, gdzie można zobaczyć nasze godło i barwy narodowe, a żeby lepiej poznać naszą polską tradycję, całe przedszkole uczestniczyło w wykopkach i święcie ziemniaka. Przed nami kolejne zadania do wykonania, już w następnym miesiącu.