PODSUMOWANIE REALIZACJI PROJEKTU „PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA”