Rekrutacja na rok 2020/2021

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA

na rok szkolny 2020/2021

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

30.01 – 7.02.2020 r. złożenie deklaracji potwierdzającej kontynuowanie przez dziecko edukacji przedszkolnej
(dzieci już uczęszczające)

Deklaracje będzie można pobrać u dyrektora lub w biurze przedszkola od 30 stycznia br.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola

 24.02 – 10.03.2020 r. złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych (dzieci nowe)

Wnioski będzie można pobrać u dyrektora lub w biurze przedszkola od 20 lutego br.

26.03.2020 r. opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych do naszego przedszkola

26.03 – 3.04.2020 r. złożenie pisemnego potwierdzenia woli zapisu dziecka do przedszkola i świadectwa chrztu św.

15.04.2020 r. opublikowanie list dzieci przyjętych
i
nieprzyjętych do naszego przedszkola

Procedura odwoławcza

Od 15.04.2020 r. przyjmowanie przez dyrektora odwołań rodziców dzieci nieprzyjętych

Postępowanie rekrutacyjne w naszym przedszkolu będzie prowadzone bez wykorzystania systemu informatycznego