W ogrodzie księżniczki Libuszy

„Spotkania z Muzyką” pozwalają naszym przedszkolakom w każdym miesiącu obcować z muzyką różnych okresów historycznych, poznawać jej gatunki i style, obserwować grę muzyków, a nawet ruchy tancerzy, wreszcie – doświadczać emocji, jakie rodzą się podczas kontaktu z żywą sztuką. Marcowy koncert dla naszych przedszkolaków odbył się … „W ogrodzie księżniczki Libuszy”. Księżniczka  Libusza umiała przepowiadać przyszłość i była rodaczką Czecha ze słynnej Legendy o Lechu, Czechu i Rusie. Raz w swojej wizji ujrzała miasto nad progiem (brodem) rzeki Wełtawy, w miejscu łatwej przeprawy na drugi brzeg. Nazwa Praga wzięła się więc od czeskiego słowa práh – próg.   Od czasów Wolfganga Amadeusza Mozarta, który w stolicy Czech wystawiał swe opery, Praga jest ważną europejską, muzyczną metropolią. Najmłodsi słuchacze mogli usłyszeć muzykę czeskich kompozytorów oraz innych twórców związanych z tym miastem.