Bezpiecznie ze Strażą Miejską

W środowe przedpołudnie uczestniczyliśmy w zajęciach z panem Krzysztofem- strażnikiem miejskim, który tym razem przybliżył nam zasady zachowania się gdy zbliża się do nas nieznany pies.

Psy są oczywiście dobrymi przyjaciółmi człowieka, mają bardzo ważne zadania np. w policji lub straży pożarnej, ale jednocześnie mogą okazać się czasami niebezpieczne. A dzięki dzisiejszym zajęciom wszyscy już wiemy jak zachowywać się w sytuacji zagrożenia.

Dziękujemy!