Błogosławionych Świąt!

O Panie, Ty mnie kochasz do tego stopnia,
że narażając swoją chwałę,
przyszedłeś do nas jako człowiek
„całkowicie bezsilny”, ale „wszechpotężny Miłością”.

Michel Quoist

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia, kiedy Bóg stając się człowiekiem przychodzi na świat dla naszego zbawienia, uwielbiajmy Boga za Jego niepojętą miłość do rodzaju ludzkiego, do każdego z nas.

Niech wdzięczność, radość i pokój wypełni nasze serca! Niech miłość umocni nasze rodziny we wzajemnej służbie i oddaniu.

Niech Boże Dziecię Jezus nam błogosławi
i wypełnia nasze dni swoją obecnością. Niech Jego Królestwo staje się naszym udziałem przez nasze wybory, decyzje i wierne trwanie przy Bogu.

Radosnych, pogodnych, zdrowych
Świąt Bożego Narodzenia
życzy Dyrekcja i personel przedszkola.