Msza Święta i konferencja dla rodziców

W niedzielę, 23 października uczestniczyliśmy we Mszy Świętej w kaplicy szkoły Świętego Franciszka. To wyjątkowa niedziela, bo niedziela misyjna, więc i my modliliśmy się w intencji misji i oczywiście za dzieci i rodziców, którzy w październiku obchodzą swoje urodziny i rocznice.

W kazaniu Ks. Tomasz prowadząc dialog z dziećmi wskazał na kościół jako miejsce modlitwy i spotkania z Jezusem. Modlitwa człowieka pokornego (jak celnika) przenika obłoki, dociera do nieba i jest przez Boga wysłuchana. Po Eucharystii rodzice wysłuchali pierwszej w tym roku konferencji formacyjnej. Tematem konferencji dla rodziców była „Droga do świętości”. Każdy człowiek zdąża do niej realizując własne powołanie: rodzinne, kapłańskie czy zakonne. Były też słowa wzmacniające rodzinę i życzenia by małżonkowie nawzajem się wspierali i obdarowywali miłością. W tym samym czasie dzieci miały okazję obejrzeć film o świętym Janie Pawle II, którego liturgiczne wspomnienie obchodziliśmy dzień wcześniej.