Jasełka dla Babci i Dziadka

W tym roku grupa Zajączków uczciła swoich kochanych Dziadków i kochane Babcie występem w Jasełkach. W nich Józef i Maryja wskazywali na największy Skarb człowieka; Jezusa Chrystusa, Wcielonego Boga. Aniołowie swoja bielą, radością i tańcem objawiali jak cudowny i niepojęty jest świat do którego zdążamy. Pasterze nieśli Dzieciątku Bożemu swoje serca, wielkie i czyste, bo opowiadające się za Panem Bogiem. Trzej królowie wraz z dziećmi z całego świata zgromadzonymi przy żłóbku, świadczyli o tym, że Boża miłość ogarnia wszystko i wszystkich bez wyjątku. Ostatnim akcentem naszych uroczystości było wyśpiewanie wielkiej wdzięczności wobec Babć i Dziadków za ich dobroć, miłość, troskę i obecność w życiu swoich wnucząt.