POMOC DLA UKRAINY

Nasze przedszkole wspólnie z Fundacją Ancilla zorganizowało pomoc dla rodzin w Ukrainie. Zebraną żywność, odzież, obuwie, zabawki, środki higieniczne, opatrunkowe i podstawowe leki przekazało za pośrednictwem Zakonu Rycerzy św. Jana Pawła II do miejscowości Chmielnik. 20 rodzin otrzymało już pomoc.

Do naszego przedszkola uczęszcza siedmioro dzieci z Ukrainy. Przyjęcie każdego dziecka wiązało się z pomocą ich rodzinom, zaopatrzenie ich w rzeczy najbardziej potrzebne do codziennego funkcjonowania: odzież, obuwie, żywność. Przedszkolaki czekały na swoich rówieśników z Ukrainy i każdego z nich bardzo ciepło przyjmowały. W ten sposób chciały im pomóc w adaptacji do nowego środowiska i w spokojnym przeżywaniu dzieciństwa bez bomb i wystrzałów. Rodziny ukraińskie do chwili obecnej nie ponoszą żadnych kosztów związanych z pobytem ich dzieci w przedszkolu. Dzięki ludziom o kochającym sercu dzieci mają zapewnione posiłki, rozwijają swoje talenty, korzystają ze wszystkich zajęć dodatkowych (gimnastyki ogólnorozwojowej, zajęć rytmiczno-tanecznych, plastycznych, nauki gry w szachy). Borą udział w organizowanych na terenie przedszkola i poza nim edukacyjnych warsztatach, teatrzykach i koncertach, uczestniczą w wycieczkach itd. Przedszkole zatrudnia od 1 września 2021 r osobę z Ukrainy jako pomoc nauczyciela w najmłodszej grupie przedszkolnej. Dziś jest dla tej placówki i ukraińskich dzieci oraz ich rodziców tłumaczem pomagającym nawiązać dobre relacje i załatwić urzędowe sprawy.

Modlimy się i z nadzieją czekamy na zakończenie wojny, by każda rodzina, która zechce, wróciła do swojej ojczyzny. Rodzinom, które pozostaną w Polsce przedszkole chce dać możliwość kontynuacji edukacji przedszkolnej. Powierzamy wszystkich opiece św. Józefa, patrona przedszkola.

Warszawa, 12.05 2022 r.