Poświęcenie i wmurowanie kamienia węgielnego

„Oto jest dzień, który dał nam Pan…”

Niedziela, 26 września 2021 roku, była dla wspólnoty naszego przedszkola
i dobrodziejów trwającej budowy nowego budynku przedszkola dniem bardzo podniosłym
i radosnym.

Uroczystość podpisania aktu erekcyjnego, poświęcenia i wmurowania kamienia węgielnego rozpoczęła się Mszą św. w kościele św. Kazimierza oo. zmartwychwstańców przy ul. Chełmskiej 21a. Mszę św. dziękczynną za dotychczasową budowę i dobrodziejów celebrowali zaprzyjaźnieni kapłani. W oprawę liturgiczną włączyli się rodzice, nauczyciele, absolwenci i dzieci uczęszczające do przedszkola. Na zakończenie Mszy św. został uroczyście poświęcony kamień węgielny, który dotarł do nas z Sanktuarium św. Józefa w Stirling – USA, gdzie pracuje wspólnota Sług Jezusa. „Ten kamień dziś poświęcony i wmurowany w istniejące mury budynku przedszkola oznacza ścisłą łączność funkcji budynku z Jezusem Chrystusem”, powiedział w homilii kaznodzieja.

Po Mszy św. wszyscy udaliśmy się na plac budowy, gdzie rozpoczęła się druga część naszego świętowania. Najpierw p. dyrektor przedstawiła krótką historię powstania nowego budynku przedszkola, którego początek sięgał roku 2019. W sierpniu tegoż roku przygotowano i ogrodzono teren pod budowę przedszkola, a już we wrześniu na poświęconym placu Generalny Wykonawca-Firma IZOLBUD rozpoczęła I etap budowy: STAN SUROWY OTWARTY. Na koniec lutego 2020 r stała już dwupiętrowa konstrukcja nowego budynku przedszkola. W kolejnych miesiącach wykonano ściany działowe, kominy, pokryto dach, wykonano tymczasową kanalizację deszczową i zewnętrzną instalację sanitarną. Dziś dobiega końca II etap budowy tj. wykonanie stolarki zewnętrznej, elektryki – okablowanie i tynków.

Codzienne Boże błogosławieństwo, opieka naszego Patrona-św. Józefa, wsparcie duchowe i finansowe całego Zgromadzenia Sług Jezusa oraz ludzi dobrej woli zaowocowało.

Po tak bogatej historii przystąpiono do odczytania i podpisania przez zaproszonych gości Aktu erekcyjnego. Zwieńczeniem tej części uroczystości było umieszczenie poświęconego kamienia węgielnego w murach nowego budynku przedszkola i radosny śpiew

hymnu naszego przedszkola.

W trzeciej część trwającej uroczystości, która odbywała się już na placu zabaw i terenie przylegającym do przedszkola wszyscy zostali zaproszeni na ciepły posiłek i przekąski.

Na dzieci czekała wspaniała zabawa i loteria fantowa przygotowana przez rodziców
i nauczycieli. Każdy los wygrywał i można było nabyć ich nawet kilka. Ta atrakcja miała tak duże powodzenie, że nie starczyło losów dla wszystkich dzieci-uzupełniono je w dniu następnym.

Rodzice i zaproszeni goście mogli obejrzeć i nabyć prace artystyczne dzieci umieszczone w Galerii Przedszkolaków czyli na ogrodzeniu nowego przedszkola oraz torby
z myślami Eleonory Motylowskiej założycielki Zgromadzenia Sług Jezusa i poznać Jej krótki życiorys przedstawiony w wierszach Marii Szulikowskiej. To właśnie tutaj, na Teresińskiej, Eleonora Motylowska rozpoczęła pracę z dziećmi w 1918 r, przyjmując sieroty z repatriacji. Rozpoczęte dzieło trwa do dzisiaj w postaci naszego przedszkola i szkoły podstawowej.

Każdy mógł też nabyć płytki z bajkami naszych rodziców, przygotowywanych z okazji Dnia Dziecka. Odchodząc z uroczystości można było zabrać ze sobą pamiątkową kartkę
z wmurowanym kamieniem oraz zostawić ślad swojej obecności wpisując się do Księgi Pamiątkowej.

Jesteśmy ogromnie wdzięczni wszystkim za udział w tej uroczystości, a za każdy przejaw dobroci serca DZIĘKUJEMY. Prosimy wszystkich Państwa o dalszą pomoc, zainteresowanie bliskich i znajomych naszym dziełem. Potrzebujemy kolejnych funduszy na wykonanie wentylacji, klimatyzacji, instalacji sanitarnej wewnętrznej, posadzek i elewacji.