Warsztaty z Jasiem Pociechą

Kilka razy w roku do naszego przedszkola przyjeżdża Jaś Pociecha. Poprzez zabawę oraz różne zadania do wykonania przekazuje dzieciom głębokie treści związane z naszą wiarą. Tym razem w atmosferze modlitwy i wyciszenia zaprosił dzieci do odkrywania Bożego Miłosierdzia oraz do obdarzania siebie nawzajem dobrocią i miłosierdziem. Każde dziecko mogło podejść do dużego obrazu przedstawiającego Jezusa Miłosiernego, dotknąć obrazu, przytulić się i posłuchać co Jezus mówi.
Jaś Pociecha w obrazowy sposób ukazywał obecność Jezusa podczas Mszy świętej, gdy przychodzi do nas pod postacią chleba i wina.
Tym razem dzieci mogły poznać postać nieżyjącego już ks. Jana Twardowskiego i wsłuchać się w jego wiersze.
Nie zabrakło też wątku Maryjnego. Dzieci szły w procesji za obrazem Matki Bożej Częstochowskiej wśród pieśni i fanfar.
Na koniec każde dziecko dostało obrazek z Jezusem Miłosiernym, a dla rodziców kilka wierszy ks. Jana Twardowskiego.